Naše nezisková organizace LusKoun, o. s., je letos (2015) v Dolních Kounicích již pět let. Proto jsme se rozhodli v letošním roce oslavit toto naše výročí tím, že začneme pořádat charitativní akce s názvem Fashion bazar pro dospělé a Kounice v pohybu zaměřené na pomoc potřebným dětem z našeho nejbližšího okolí. Zde jsou jejich příběhy:

 

Davídek Hnilička - 3 roky

 
Davídek trpí supraventrikulární tachykardií, svalovou hypotonií a encefalopatickou epilepsií - Westovým syndromem, který brzdí jeho tělesný i duševní rozvoj. Výčet diagnóz není nejspíš konečný, bohužel, je zvažována i zatím neprokázaná metabolická porucha. 
I přesto všechno, co Davídka potkalo, neztratil chuť a elán do života. Ve svých 3 letech zkouší své první samostatné krůčky a je nádherné pozorovat, jakou má z pohybu radost. Doslova miluje vodu a pobyt v ní. S oblibou navléká kroužky na stojánek. Začíná pomaloučku rozvíjet svou pasivní slovní zásobu. 
Náročná péče je spojena s nemalými finančními výdaji (doplatky léků, časté hospitalizace v nemocnici, lázeňské pobyty, pravidelná rehabilitační cvičení Bobathovou metodou, speciální pomůcky …) a každé ulehčení je vítané. 
 
Přejme malému bojovníkovi hodně štěstí na jeho cestě životem. 
 
Děkujeme o. s. Luskoun za nabídku finanční podpory našeho syna. Eva a Boleslav Hniličkovi, rodiče
 
-------------------------------------
 

Tomášek Kadaňka - 10 let

 
Tomáškova diagnóza nebyla od narození zcela jasná. Do 4 let nechodil a dle předpokladu lékařů chodit nikdy neměl. První určená diagnóza - špatné zakončení nervového systému - nenasvědčovala tomu, že by se jeho stav mohl výrazně zlepšit. A tak Tomáška čekala samá bolestivá vyšetření jak v Brně, tak i v Praze (lumbální punkce,“ elektrika“, vpichy do svalů, atd.). 
Od útlého věku s ním rodiče pravidelně cvičili několikrát denně nejen Vojtovu metodu, a tím mu velmi pomohli zlepšit jeho zdravotní stav. 
 
Bohužel až ve 4 letech odjel do lázní Košumberk, které se podařilo získat především změnou pediatra. Díky dětské lékařce MUDr. Růžičkové z Hrušovan u Brna, která tento pobyt sama doporučila. Teprve tam začal chodit. 
Tomášek absolvoval dvě složité operace noh, při kterých mu byly vyjmuty štěpy z pánve a vloženy do nártů. Nedávno prodělal také dvě šestihodinové operace páteře (skolióza, kyfóza), které však nejsou konečné, neboť jeho tělo nepřijalo umělou tyč, která drží trup a páteř v rovině. 
 
Stále má na nohách ortézy, které se musí neustále obnovovat. Dále potřebuje ortopedické vložky přímo na míru, spolu se speciální pevnou obuví. Aby se jeho stav dále nehoršil, nosí korzet. 
 
Rodiče pro Tomáška chtějí využívat nejen klasické léčby, ale jsou nakloněni i alternativním metodám (např. na bázi kvantové fyziky). Také absolvují pravidelná sezení s přístrojem Zapper. Rádi by v blízké době pokračovali s hipppoterapií někde poblíž Dolních Kounic. Pravidelná rehabilitační cvičení, která již absolvují sami doma, chtějí rozšířit i o hodiny plavání, které mají teď po operacích zakázány. 
Tomášek je, a to i přes svůj handicap, stále pozitivní, veselý, rozumný a velmi šikovný. Díky své silné vůli čelí tomu všemu s velkou pokorou. Učí se hrát na klávesy, i když prstíky ho moc neposlouchají (je to jedna z dalších forem cvičení, jež rozvíjejí jeho jemnou motoriku a současně nervovou činnost). Chodí do šachového a včelařského kroužku. Občas se mu nechce, stejně jako každému jinému dítěti. 
 
Skloubit časově povinnosti ze školy, zájmových kroužků, léčení atd., je někdy velmi náročné, ale při společném úsilí se to daří. Pro Tomáška a jeho zdravotní stav je to to nejdůležitější.
 
-------------------------------------
 
 

Simča Komárková - 14 let

 

Simča je vždy usměvavá, ráda běhá s kamarády po venku, občas provede nějakou rošťárnu, asi jako každý z nás. Celkově je dosti aktivní. Dokonce několik let hrála kopanou za místní sportovní klub.

Vše se změnilo na konci minulého léta… Z ničeho nic se jí na levé noze objevila boule v blízkosti kolene a následovala bolest celé končetiny. Po několika vyšetřeních jí byla stanovena diagnóza, a to Ewingův sarkom v holenní kosti. Co to je?

Vzácný rakovinový nádor dlouhých kostí s nejčastějším výskytem u dětí a mladistvých mezi 10. a 18. rokem života (na 1 000 000 obyvatel je 1 nemocný).

Nejhorší zjištění ji však teprve čekalo. Nádor již metastázoval na plíce a hospitalizace na onkologickém oddělení a nasazení chemoterapií bylo již nevyhnutelné. Naštěstí léčba po třech blocích (jeden blok – jednou za tři týdny chemoterapie třikrát denně po dobu tří dnů) zabrala a nádory z plic zmizely.

Po šesti blocích se podařilo nádor v holeni takřka stabilizovat, ale dále je již chemoterapie krátká. Tři čtvrtiny holenní kosti musely být odstraněny, skrze nutného vyjmutí nádorem zasažených částí z těla.

S nadějí zachovat i částečně fungující nohu byla Simči provedena transplantace holenní kosti od dárce. Nyní se čeká, zda darovaný štěp tělo příjme. V opačném případě by se musela noha amputovat.

Chemoterapie je zrádná. Většinou dokáže alespoň částečně potlačit nádor, ale stále má hodně vedlejších účinků a ty se Simonce nevyhnuly. Po některých blocích došlo k vypadání vlasů a celkově také k velkému poškození imunitního systému. To se projevuje velkou náchylností na jakékoliv infekce (poškození kůže, plíseň, pokles trombocytů v krvi, atd.)

Celý proces léčby je velice nákladný nejen finančně, ale i časově. Náklady na cestovné, léky, nákupy vždy čerstvého jídla, ochrana před infekcí a plísní, aj.

Simča i její rodiče určitě rádi přivítají jakoukoliv pomoc, která by jim ulehčila v této situaci.

Přejme všichni Simči mnoho štěstí v tomto nelehkém boji s těžkou nemocí.