O nás

Jsme neziskovou organizací.

Sdružení vychází z potřeb maminek a jejich dětí. Plně si uvědomujeme, že děti jsou naše budoucnost, a proto bychom rádi do jejich pamětí i srdcí vepsali morální hodnoty jako je kamarádství, pomoc svému okolí, pocit sounáležitosti. A to vše tak, aby tyto hodnoty mohly předávat dál svým dětem a při vzpomínkách se mohly vracet ke svým kořenům.

S námi můžete trávit smysluplně svůj čas s dětmi při pravidelných volnočasových programech a to jak pohybových, výtvarných, hudebních či jiných. Plánujeme pořádání aktivit, mezi něž budou patřit např. oslavy Velikonočních svátků, Dne dětí, Kuličkiáda, výlety do přírody, poznávání okolí po kulturní a historické stránce a mnohé další. Rozmanitých akcí se mohou zúčastnit kromě členů LusKouna i všichni ostatní, kteří chtějí rozvíjet schopnosti svého dítěte jakéhokoli věku. Dětem nabízíme příležitost setkávat se se svými vrstevníky a možnost hrát si jinak než doma. Naší snahou je vzájemné předávání si zkušeností, využívání vlastních schopností či znalostí.

Aktuální informace o připravovaných akcích naleznete na webové stránce našeho sdružení www.luskoun.cz. Dále budeme usilovat o prostor v Měsíčním zpravodaji města Dolní Kounice, časopisu Naše město a na úřední desce města Dolní Kounice.

Těšíme se na všechny, kteří se spolu s námi zapojí do rozvoje LusKouna, na všechny, kteří mají chuť poznat nové přátele, prožít milé zážitky a přispět k všestrannému vývoji našich dětí. Rádi bychom svými aktivitami oslovili nejen děti, ale také maminky, tatínky, tety, babičky a všechny, kteří nás rádi potkají.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.